N-VA Sint-Pieters-Leeuw – De verandering werkt!

Inspraak voor de uitspraak, dat betekent

De mening van de burger/inwoners is onmisbaar in een hedendaags beleid“. Luisteren naar de burger/inwoners” en “burgerparticipatie” zit helemaal in het DNA van N-VA.

Zo staan we dicht bij onze inwoners en krijgen we een goed beeld van wat er leeft in de gemeente.

inspraak in een vroeg stadium is belangrijk zodat met plaatselijke gevoeligheden en inbreng rekening kan gehouden worden vooraleer we knopen gaan doorhakken en beslissingen nemen.

Wat we van jou te weten komen, nemen we mee in een constructieve dialoog met de beslissingsorganen (college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad).

Door de dialoog tussen burger/inwoner en bestuur komen we tot een meer gedragen beslissing.

“Samen met U is het onze ambitie om onze gemeente nog verder uit te bouwen tot een gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te werken en op te groeien”.

Samen kijken we met een heldere blik naar 2021!