N-VA Sint-Pieters-Leeuw – De verandering werkt!

Over N-VA Luistert

Van harte welkom op de inspraak-pagina van N-VA Sint-Pieters-Leeuw.

Uw mening is belangrijk. N-VA staat voor “inspraak voor de uitspraak”.

  1. De mening van de burger/inwoners is onmisbaar in een  hedendaags beleid“. Luisteren naar de burger/inwoners” en “burgerparticipatie” zit helemaal in het DNA van N-VA.
  2. Zo staan we dicht bij onze inwoners en krijgen we een goed beeld van wat er leeft in de gemeente.
  3. inspraak in een vroeg stadium is belangrijk zodat met plaatselijke gevoeligheden en inbreng rekening kan gehouden worden vooraleer we knopen gaan doorhakken en beslissingen nemen.
  4. Wat we van jou te weten komen, nemen we  mee in een constructieve dialoog met de beslissingsorganen (college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad).
  5. Door de dialoog tussen burger/inwoner en bestuur komen we tot een meer gedragen beslissing.

 

Direct Measure Of Customer Service Satisfaction. Push Button Survey
Granddaughter holding hand of grandmother in wheelchair in spring nature.

Iedereen begrijpt dat je nooit alle belangen kan inwilligen. We zullen echter altijd uitleggen hoe we tot een beslissing zijn gekomen en waarom bepaalde voorstellen niet en andere wel werden weerhouden.

Door te luisteren, te informeren, te anticiperen en de dialoog aan te gaan kunnen we heel wat bereiken.

“Samen met U is het onze ambitie om onze gemeente nog verder uit te bouwen tot een gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te werken en op te groeien”.

Samen kunnen we zoveel meer – Samen werken we aan de toekomst.

We kijken uit naar uw waardevolle inbreng.

Nota : uw ergernis, uw klacht, uw melding of persoonlijk probleem nemen we graag individueel met u op. Wij raden u aan om gebruik te maken van de contact-link op deze pagina.